Raňajky
s reklamou

Pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete , čo v reklame ešte "áno" a čo už rozhodne "nie", aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.30 20.Apríl 2017

FOXFORD, OBCHODNÁ 26

zobrazit na mape
5€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Téma

Raňajky s reklamou: Young Lions kick-off

Levíčatá, pátrate po tom, aké budú tento rok zadania? Ste zvedaví, kto ich tvorí, akej témy sa budú týkať, čo sa bude od vás očakávať a akým spôsobom bude porota posudzovať práce v tej-ktorej kategórii? Presne preto sme pre vás tento rok pripravili špeciálny kick-off, taký osobný briefing, ešte predtým, než zverejníme prvé zadanie. Tak neváhajte, klikajte na nákup vstupeniek, pretože počet miest je limitovaný.


Na kick-offe zažijete:

• Róberta Slováka a jeho tradične inšpiratívny talk o tom, prečo sa oplatí do súťaže zapojiť a čo všetko je v hre.

• Michala Pastiera a jeho rady, ako vyhrať národné kolo, úspešne vycestovať na to medzinárodné a všetkým to tam ukázať.

Tvorcov zadaní Young Lions Slovakia 2017 v kategóriách DESIGN (9:00), FILM (9:15), MARKETERS (9:30), PR (9:45), MEDIA (10:00), PRINT (10:15)

a tiež na priestor na otázky, odpovede a diskusiu s porotcami

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
petra@kras.sk
www.kras.sk