Raňajky s reklamou

Pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete, čo v reklame ešte “áno” a čo
už rozhodne “nie”, aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná.

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.00 27.Február 2018

Foxford-Obchodná 26 - Bratislava

zobrazit na mape
8€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Téma

Raňajky s reklamou: Ako na porovnávaciu reklamu

My máme vlastné...my máme lepšie...Naše je lacnejšie...Oni majú iné...Ako sa v reklame porovnávať s konkurenciou tak, aby bolo porovnanie férové a etické? A dá sa to vôbec? Akú výpovednú hodnotu má takáto komunikácia pre spotrebiteľa? Všetko, čo by ste o porovnávacej reklame mali vedieť ešte pred tým, ako sa do nej pustíte.

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
petra@kras.sk
www.kras.sk