Raňajky s reklamou

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.00 25.Apríl 2018

Foxfofrd - Obchodná 26 - Bratislava

zobrazit na mape
8€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Téma

Young Lions kick-off

Levíčatá, pátrate po tom, aké budú tento rok zadania? Ste zvedaví, kto ich tvorí, akej témy sa budú týkať, čo sa bude od vás očakávať a akým spôsobom bude porota posudzovať práce v tej-ktorej kategórii? Presne preto sme pre vás tento rok pripravili špeciálny kick-off, taký osobný briefing, ešte predtým, než zverejníme prvé zadanie. Tak neváhajte, klikajte na nákup vstupeniek, pretože počet miest je limitovaný.

Na kick-offe zažijete:

• Róberta Slováka a jeho krátky úvodný talk o tom, prečo sa oplatí do súťaže zapojiť a čo všetko je v hre.

• Jara Vígha a Róberta Ludrovského – bronzových víťazov Young Lions Cannes - najprestížnejšieho festivalu kreativity, v kategórii FILM, ktorí vám dajú tipy a rady ako vyhrať nielen národné kolo Young Lions ale aj to svetové.

• Tvorcov zadaní Young Lions Slovakia 2018 v kategóriách DESIGN, FILM, MARKETERS, PR, MEDIA, PRINT, DIGITAL

a tiež bude priestor na otázky, odpovede a diskusiu.

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
simekova@kras.sk
www.kras.sk