Raňajky
s reklamou

Pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete , čo v reklame ešte "áno" a čo už rozhodne "nie", aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.00 27.Október 2016

FOXFORD - OBCHODNÁ 26 - BRATISLAVA

zobrazit na mape
5€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Téma

Hovoria finančné reklamy všetko?

Keď sa v najmenších písmenkách nachádzajú tie najdôležitejšie detaily. S čím sa potýka finančný sektor v reklamnej praxi? Kto to tak nariadil? Čo sa za tým skrýva? A ako to vníma spotrebiteľ, keď ide o jeho peniaze?

ďalšie témy

Prednášajúci

Martin Ranuša

riaditeľ úseku marketingu| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Správna komunikácia finančných produktov

Pár slov o náročnosti hovoriť zrozumiteľne a o dôležitosti správneho výberu partnera na tvorbu komunikácie finančných produktov

Martin Ranuša

Slavo Danko

Senior Brand Director | Istropolitana Ogilvy

Etika, motivácie a obmedzenia v bankovej reklame

Je etika v bankovej reklame oxymorón? Aké sú očakávania jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na bankovej komunikácii, od reklamy? Ako sa reklamná agentúra vysporadúva s obsahovými a formálnymi obmedzeniami v bankovej komunikácii?

Slavo Danko

Maroš Ovčarik

výkonný riaditeľ | FINANČNÝ KOMPAS.sk | člen Arbitrážnej komisie RPR

DÁ SA ROBIŤ REKLAMA NA FINANČNÉ PRODUKTY TAK, ABY JEJ SPOTREBITEĽ POROZUMEL?

Čomu sa v reklame vyhnúť, aby spotrebiteľ nemal pocit, že ho banky chcú „ošklbať“?

Maroš Ovčarik

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
petra@kras.sk
www.kras.sk