Raňajky
s reklamou

Pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete , čo v reklame ešte "áno" a čo už rozhodne "nie", aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.00 28.Február 2017

FOXFORD - OBCHODNÁ 26 - BRATISLAVA

zobrazit na mape
5€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Vypredané

Téma

Raňajky s reklamou: Ako eticky komunikovať cenu?

Výpredaje, výhry, zľavy, akciové ceny... Ako ich formulovať tak, aby zákazník nebol oklamaný, podvedený či zavádzaný? Kde je hranica medzi funkčnosťou, pútavosťou a etikou? A ako drahé je zdarma?

Prednášajúci

Jana Dlhopolčeková

vedúca Odboru ochrany spotrebiteľa | Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Reklama a cena

Čo je potrebné zohľadniť, aby bola reklama spracovaná v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov

Jana Dlhopolčeková

Pavol Minár

Spec Ops Commander / Head of Strategy | Istropolitana Ogilvy, Strategy Director | Zaraguza CZ, vyučujúci | Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda

CHVÁLA VÝPREDAJA. VÝPREDAJ A OBMEDZENIE V REKLAME.

Výpredaj je jedným z najväčších obmedzení tvorivej reklamnej práce. Nerezignujte, chváľte obmedzenia. Môžu vám veľmi pomôcť.

Pavol Minár

Marcel Lukačka

člen Arbitrážnej komisie RPR | Rada pre reklamu

AKO KOMUNIKOVAŤ FINANČNÚ HODNOTU PRODUKTU, KONEČNÚ CENU A PODMIENKY BEZPLATNEJ PONUKY ?

Hlavne pravdivo a zrozumiteľne

Marcel Lukačka

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
petra@kras.sk
www.kras.sk